Relasjonen til deg selv – Individuelt kurs

Kurs for deg som har gått grunnkurs i sorgbearbeiding – og som ønsker å jobbe videre med å få mer kjærlighet til deg selv.

På dette kurset jobber vi med å lage livsdiagrammet. Ut i fra livsdiagrammet bearbeider vi relasjonen til oss selv og vårt indre barn.

Her ser vi på de positive og det negative tingene vi har bidratt med inn i livet vårt. Vi ser på måten vi har håndtert utfordringer på for å få nye innsikt. På den måten kan vi endre kurs og legge fortiden bak oss.

For å delte på dette kurset må du først ha bearbeidet minst tre relasjoner til andre, etter metoden du lærer på kurset “Sorgbearbeiding”

Praktisk informasjon om dette 4-ukerskurset

Dato:   Ta kontakt for å avtale 4 timer. Kurset tilbys kun individuelt.

Sted:      Ormen Langes v 9, inngang Ladehammerveien vis-a-vis 3A, 7041 Trondheim

Annet:      Vi er politisk og religiøst nøytrale. Vår eneste hensikt er å hjelpe så mange mennesker som mulig med sorgbearbeiding.

Pris:       680,- pr time


Send mail til therese@bearbeiding.no for spørsmål og avtale.

Komplekse tap – Individuelt kurs

For deg som har gått kurset Sorgbearbeiding og vil fortsette arbeidet med å bearbeide…

I sorgbearbeiding fokuserer vi på hva som er følelsesmessig ufullstendig i en relasjon. Noen tap involverer imidlertid flere relasjoner og er mer komplekse. Det kan være mobbing, barnløshet, ulykker, skole- og arbeidsperioder. Det kan være sykdomsforløp, fengselsopphold eller ulike avhengigheter.

Et komplekst tap er en rekke hendelser der flere ulike personer er innblandet. Før du kan bearbeide et komplekst tap må gjennomføre kurset “Sorgbearbeiding”.

Praktisk informasjon om 4 ukers kurset:

Dato: Ta kontakt for å avtale 4 timer. Kurset tilbys kun individuelt

Sted: Ormen Langes v. 9. Innkljøring via Ladehammerveien vis-a-vis 3A, 7041 Trondheim

Pris: 680,- pr time

Annet: Vi er politisk og religiøst nøytrale. Vår eneste hensikt er å hjelpe så mange som mulig med sorgbearbeiding.

Send mail til therese@bearbeiding.no for spørsmål og bestilling.

Sorgbearbeiding – Grunnkurs september 2021

Notatbok

Mye av det vi har lært om sorg er feil

Sorg er en normal og naturlig reaksjon på alle typer tap. Derimot er samfunnets informasjon om hvordan man forholder seg til sorg ikke like normal, naturlig eller til mye hjelp. Sorg er en følelsesmessig reaksjon på et tap, men de fleste av oss har lært å håndtere sorg på en intellektuell måte.

Sorgen over våre tap kommer fortsatt til å påvirke våre liv og våre relasjoner på en negativ måte så lenge vi ikke møter og kommuniserer det vi bærer inni oss. Ubearbeidet sorg kan ødelegge humøret vårt, gjøre oss kraftløse og forvirret.

Gjennom å bearbeide blir du deg selv igjen

Programmet for Sorgbearbeiding er et godt gjennomprøvd handlingsprogram for mennesker som vil bearbeide den smerten som ulike tap har forårsaket. Gjennom åtte uker ser vi, i et trygt miljø, på våre gamle forestillinger om sorg. Deretter finner vi ut hvilke av våre tap som har påvirket vårt liv. Senere gjør vi de handlinger som skal til for å bearbeide det som er ufullstendig.

Sorgbearbeiding er å gjenoppdage hvem du innerst inne er, slik at du slipper å være i konflikt med deg selv.

Dette sier en tidligere deltaker om kurset:

`Nå har jeg gjennomført kurset i sorgbearbeiding. Jeg opplever det som en nyttig og lærerik metode som gav meg ny innsikt, kunnskap og indre ro. Det er et pedagogisk kurs med klare rammer og oppgaver fra gang til gang. Therese evner å skape et trygt rom og jeg følte meg veldig sett, ivaretatt og utfordret. Det skinner gjennom at Therese er en god pedagog med et varmt hjerte og et klokt hode. Hun fletter inn gode refleksjoner fra eget liv og personlige erfaringer som gjør at dette blir levende og lettfattelig. Gjennom dette kurset bearbeidet jeg livet, så jeg tenker at dette er et livsbearbeidingskurs. Det å gi rom for sorg og tap bidrar til å omfavne livet og mitt iboende potensial som menneske. Jeg anbefaler kurset av hele mitt hjerte”

Praktisk informasjon om 8-ukerskurset

Dato:   Kurset starter tirsdag 7. september 2021.
               Kursen avsluttes tirsdag 26. oktober 2021.

Når:        Onsdager kl. 1800 – 2000 

Sted:      Ormen Langes v 9, inngang Ladehammerveien vis-a-vis 3A, 7041 Trondheim

Annet:      Kurset er politisk og religiøst nøytralt

Pris:       Kr. 4100,- inkludert bok og materiell.


For påmelding ring 90149706 eller send mail til therese@bearbeiding.no . Kurset holdes av Therese Wee som er sertifisert veileder i metoden. Påmeldingen er bindende.

Etter dette kurset kan du jobbe videre med å bearbeide sorg og livssmerte. Jeg tilbyr oppfølgingkurs og individuell veiledning mot betaling.

Sorg og oppvekst

Hvordan vi ble møtt følelsesmessig som barn, vil ha stor betydning for måten vi håndterer følelser på videre i livet.

Ble vi møtt med varme eller ble vi møtt med intellektualisering?

I vårt samfunn driver vi mye med Intellektualisering. Vi intellektualiserer til og følelser gjennom å vurdere hva som er greit, og ikke greit, å føle. Her er noen eksempler på intellektuelle kommentarer barn kan få høre når de er lei seg:

 • Det der er vel ikke noe å gråte for!
 • Så vondt gjorde det vel ikke..
 • Tenk på alle som har det verre enn deg..
 • Hvis du skal gråte kan du gå!
 • Finn på noe gøy så glemmer du dette..

Når vår smerte i barneårene blir møtt med intellektualisering vil vi som voksne fortsette å forholde oss til smerte som noe som skal forstås. Vi vil se på smerte som et problem som skal løses. Det er jo slik hodet fungerer. Hodet løser problemer, og det er derfor hodet er feil verktøy når det kommer til sorg og følelser.

Intellektet bruker avledning som metode.

Når barn opplever at smerte blir sett på som et problem som skal løses, lærer de på forskjellige måter å avlede seg selv fra å føle. Vanlige avledningsmetoder er mat, spill, trening og annen aktivitet.

Fordi barnet ikke fikk lære å forholde seg normalt til følelser den gang, vil det mest sannsynlig fortsette med avledningsmetoden også som voksen. Dette skjer for eksempel gjennom å spise bort følelsene, jobbe bort følelsene eller trene bort følelsene.

Men….. Følelsene blir ikke BORTE selv om vi avleder dem. De blir stengt inne i kroppen og kommer til uttrykk som søvnproblemer, konsentrasjonsproblemer, indre uro, fysiske smerter, spiseproblemer, humørsvingninger og utmattelse.

Det du selv har lært, lærer du videre.

Selv om vi som voksne velger å leve med uro og innestengte følelsene, vil intellektualiseringen få nye konsekvenser. Når vi ikke selv vet hvordan vi skal forholde oss normalt eller naturlig til følelser, vil vi heller ikke være i stand til å lære bort sunn følelsesregulering. Intellektualiseringen gis videre til neste generasjon og dette blir et samfunnsproblem.

For å endre samfunnets holdning til følelser trenger vi å avlære den gamle måten å tenke på. Dette kan skje gjennom å tilegne oss ny og riktig kunnskap om sorg og følelser.

Vil du lære mer? Meld deg på høstens grunnkurs i sorgbearbeiding

Forfattet av Therese Wee, med teori fra boka `Sorgbearbeiding` av John W James og Russel Friedman.

Sorg og høysensitivitet

Skrevet av Therese Wee

Å være høysensitiv betyr å ha et mer fintfølende nervesystem. Dette karaktertrekket er medfødt og gjelder omtrent 20 prosent av befolkningen. Høysensitivitet er likt fordelt mellom kjønn.

Den som er høysensitiv føler dypere og mer intenst. Dette påvirker hvordan den høysensitive opplever og forholder seg til smerte og sorg. I dette innlegget kan du få flere aha-opplevelser og lese hvordan høysensitivitet og sorg henger sammen.

 • Som høysensitiv kjenner man ikke bare på sin egen smerte, men også på andres. Spesielt når de andre ikke tar ansvar for egne følelser, kan den høysensitive `bære` andres smerte og dermed bli belastet med mer enn nødvendig.
 • Høysensitive mennesker ønsker gjerne å unngå konflikt og ufred. De kan være redde for å si det de føler fordi de ikke vil være til bry. Ofte har de mest omtanke for andre og kan undertrykke egne behov og følelser for å ta vare på andre.
 • Høysensitive kan bære vonde opplevelse med seg resten av livet. Både lukter, smaker, lyder og andre sanseinntrykk kan enkelt vekke til live smertefulle minner. Dette kan dra den høysensitive tilbake i tid og ødelegge personens muligheten til å være her og nå. Det blir som å stå fast i fortiden.
 • Det er spesielt viktig at høysensitive mennesker får bearbeidet sår, sjokk, traumer og nederlag de har opplevd i livet. Ubearbeidet sorg tar opp veldig mye energi og kapasitet og kan gjøre den høysensitive deprimert, angstfull og utbrent.

Barn og ungdom

 • For høysensitive barn og ungdom er det viktig at de får tilpasset tydelig informasjon når de rammes av et tap. Høysensitive barn har et rikt indre liv og dersom de ikke får korrekt informasjon vil de kunne begynne å fantasere rundt hva som har skjedd i forbindelse med dødsfall, skilsmisser og de andre opprivende forandringene. Vi må ikke anta at barn selv forstår hva som har skjedd eller tro at vi skåner dem ved å pynte på sannheten.
 • Fordi høysensitive barn trenger å være mer alene, er det viktig å være spesielt oppmerksomme på at følsomme barn og unge ikke isolerer seg i sorgen og smerten.

Å være høysensitiv er en sorg i seg selv

Å innse at man er høysensitiv kan i seg selv være en sorg, fordi det innebærer at livet aldri vil gå i samme raske tempo som hos andre. Drømmen om å leve med høyt tempo må byttes ut med en aksept over egen sensitivitet og følsomhet.

Når høysensitivitet egentlig er ubearbeidet sorg

Fordi det å være høysensitiv ligner på konsekvensene av ubearbeidet sorg, kan sorg og høysensitivitet forveksles.

Lite energi og et sensitivt nervesystem kan også komme fra vonde hendelser tidlig i livet som ikke ble tatt hånd om. Dette kan videre bli feiltolket som høysensitivitet eller som diagnoser som ADD, angst eller depresjon.

Først når de vonde hendelsene fra mobbing, overgrep, konflikt og andre tap er blitt bearbeidet kan man kjenne om det høysensitive begrepet fortsatt stemmer.

Her kan du få informasjon om kurs og metoder for å bearbeide sorg

http://helwee.no/sorgbearbeiding-kurs-hosten-2020

http://helwee.no/sider

Les også blogginlegget om sorg og traumer

http://helwee.no/hvordan-fungerer-innlegg-traumer-og-sorg

Følg gjerne Sorgbearbeiding på Facebook

https://www.facebook.com/pg/Sorgbearbeiding-100779848245267/posts/?ref=page_internal

(Fakta om høysensitivitet er hentet fra boka “Aksepter deg selv” av Ilse Sand)

Sorg og traumer

Notatbok

Skrevet av Therese Wee

Sorg er en naturlig følelsesmessig reaksjon. Et traume er en overveldende hendelse. Sorg og traumer kan gå i hverandre og være vanskelig å skille. En overveldende traumatisk hendelse medfører også ofte et tap som gir en sorgreaksjon. Et tap i seg selv trenger ikke å være en traumatisk hendelse. 

 • Sorg sitter i hjertet og i følelsene som et minne om noe vondt som har skjedd. Sorg er den følelsesmessige reaksjonen på et tap.
 • Et traume sitter i kroppen og er koblet til nervesystemet. Traume kommer tilbake som en reaksjon knyttet til overlevelsesmekanismene fight, flight og freeze.
 • Sorg som ikke blir bearbeidet kan utvikle seg til depresjon og indre uro. Vanlige sorgreaksjoner er søvnproblem, humørsvingninger, konsentrasjonsvansker og energitap.
 • Traumer som ikke blir behandlet kan vise seg som flascbacks, hyperfølsomhet, aktive svett-reflekser, nummenhet i kroppen, uro, irritasjon hjelpeløshetsfølelse.
 • Sorg bearbeides blant annet gjennom samtale. Det hjelper å få snakket ut om alle følelsene og tankene rundt det som har skjedd, og det tapte.
 • Med traume kan samtale være vanskelig og forverre situasjonen. Traumer behandles blant annet gjennom regulering og kunnskap om toleransevinduet.

Toleransevinduet

Å forstå teorien om toleransevindu er nyttig for alle mennesker. Den handler om å kunne kjenne seg selv og grensene sine. Grensene forandrer seg når vi opplever sorg og traumer, da blir toleransevinduet mindre.

Når vi er i toleransevinduet føler vi oss trygge og sikre. Da er vi den utgaven av oss selv som kan prate uanstrengt, omgås andre med letthet og tenke klart. Når vi havner utenfor toleransevinduet blir det vanskeligere å tenke, uttrykke seg og forholde seg til omgivelsene.

Vi søker å være mest mulig i toleransevinduet da det er her all læring og utvikling skjer. Måten å komme tilbake inn i toleransevinduet er gjennom regulering. Når vi ikke greier å regulere oss selv trenger vi andre som kan regulere oss. Voksne regulerer barn ved å holde om dem, gi nærhet og ro. På samme måte kan voksne regulere andre voksne gjennom ord, stemme, blikk og tilstedeværelse.

Ved å behandle traumene og bearbeide sorgen utvides toleransevinduet vårt. Vi får større kapasitet følelsesmessig og kognitivt.

(fakta om traumer er hentet fra Mona Nygren, psoas.se)