Sorgbearbeiding – Grunnkurs med oppstart i januar 2021

Notatbok

Mye av det vi har lært om sorg er feil

Sorg er en normal og naturlig reaksjon på alle typer tap. Derimot er samfunnets informasjon om hvordan man forholder seg til sorg ikke like normal, naturlig eller til mye hjelp. Sorg er en følelsesmessig reaksjon på et tap, men de fleste av oss har lært å håndtere sorg på en intellektuell måte.

Sorgen over våre tap kommer fortsatt til å påvirke våre liv og våre relasjoner på en negativ måte så lenge vi ikke møter og kommuniserer det vi bærer inni oss. Ubearbeidet sorg kan ødelegge humøret vårt, gjøre oss kraftløse og forvirret.

Gjennom å bearbeide blir du deg selv igjen

Programmet for Sorgbearbeiding er et godt gjennomprøvd handlingsprogram for mennesker som vil bearbeide den smerten som ulike tap har forårsaket. Gjennom åtte uker ser vi, i et trygt miljø, på våre gamle forestillinger om sorg. Deretter finner vi ut hvilke av våre tap som har påvirket vårt liv. Senere gjør vi de handlinger som skal til for å bearbeide det som er ufullstendig.

Sorgbearbeiding er å gjenoppdage hvem du innerst inne er, slik at du slipper å være i konflikt med deg selv.

Dette sier en tidligere deltaker om kurset:

`Nå har jeg gjennomført kurset i sorgbearbeiding. Jeg opplever det som en nyttig og lærerik metode som gav meg ny innsikt, kunnskap og indre ro. Det er et pedagogisk kurs med klare rammer og oppgaver fra gang til gang. Therese evner å skape et trygt rom og jeg følte meg veldig sett, ivaretatt og utfordret. Det skinner gjennom at Therese er en god pedagog med et varmt hjerte og et klokt hode. Hun fletter inn gode refleksjoner fra eget liv og personlige erfaringer som gjør at dette blir levende og lettfattelig. Gjennom dette kurset bearbeidet jeg livet, så jeg tenker at dette er et livsbearbeidingskurs. Det å gi rom for sorg og tap bidrar til å omfavne livet og mitt iboende potensial som menneske. Jeg anbefaler kurset av hele mitt hjerte”

Praktisk informasjon om 8-ukerskurset

Dato:   Kurset starter onsdag 13. januar 2021.
               Kursen avsluttes onsdag den 10. mars 2021.

Når:        Tirsdager kl. 1800 – 2030  (ikke i vinterferien uke 8)

Sted:      Ormen Langes v 9, inngang Ladehammerveien vis-a-vis 3A, 7041 Trondheim

Annet:      Kurset er politisk og religiøst nøytralt

Pris:       Kr. 3900,- inkludert bok og materiell.


For påmelding ring 90149706 eller send mail til therese@bearbeiding.no . Kurset holdes av Therese Wee som er sertifisert veileder i metoden. Påmeldingen er bindende.

Etter dette kurset kan du jobbe videre med å bearbeide sorg og livssmerte. Vi tilbyr også kursene “Komplekse tap” og “Relasjonen til deg selv”

Relasjonen til deg selv – Kurs i Trondheim vinteren 2020

Kurs for deg som har gått grunnkurs i sorgbearbeiding og ønsker å jobbe videre…

På dette kurset jobber vi med å lage livsdiagrammet. Ut i fra livsdiagrammet bearbeider vi relasjonen til oss selv og vårt indre barn.

Her ser vi på de positive og det negative tingene vi har bidratt med inn i livet vårt. Vi ser på måten vi har håndtert utfordringer på for å få nye innsikt. På den måten kan vi endre kurs og legge fortiden bak oss.

For å delte på dette kurset må du først ha bearbeidet dine viktige relasjoner på vanlig måte slik du lærer på kurset “Sorgbearbeiding”

Praktisk informasjon om dette 4-ukerskurset

Dato:   Kurset starter tirsdag 17. november 2020.
               Kursen avsluttes den 8. desember 2020.

Når:        Tirsdager kl. 1800 – 2030 

Sted:      Ormen Langes v 9, inngang Ladehammerveien vis-a-vis 3A, 7041 Trondheim

Annet:      Vi er politisk og religiøst nøytrale. Vår eneste hensikt er å hjelpe så mange mennesker som mulig med sorgbearbeiding.

Pris:       Kr. 1700,- (Dette kurset er FULLT. Ta kontakt så setter jeg deg opp på kurset 2021).


For påmelding ring 90149706 eller send mail til therese@leidinni.no

Komplekse tap – Kurs vinteren 2020

For deg som har gått kurset Sorgbearbeiding og vil fortsette arbeidet med å bearbeide…

I sorgbearbeiding fokuserer vi på hva som er følelsesmessig ufullstendig i en relasjon. Noen tap involverer imidlertid flere relasjoner og er mer komplekse. Det kan være mobbing, barnløshet, ulykker, skole- og arbeidsperioder. Det kan være sykdomsforløp, fengselsopphold eller ulike avhengigheter.

Et komplekst tap er en rekke hendelser der flere ulike personer er innblandet. Før du kan bearbeide et komplekst tap må du bearbeide dine viktigste relasjoner på vanlig måte, slik du lærer på kurset “Sorgbearbeiding”.

Når du har bearbeidet dine viktigste relasjoner kan du bli med på dette kurset.

Praktisk informasjon om 4 ukers kurset:

Dato: Kurset starter mandag 19. oktober 2020 og avsluttes mandag 9. november 2020

Når: Mandager fra 18.00 – 20.30

Sted: Ormen Langes v. 9. Innkljøring via Ladehammerveien vis-a-vis 3A, 7041 Trondheim

Pris: 1700,- (2 ledige plasser).

Annet: Vi er politisk og religiøst nøytrale. Vår eneste hensikt er å hjelpe så mange som mulig med sorgbearbeiding.

For påmelding ring tlf. nr. 90149706 eller send mail til therese@leidinni.no