Hei, og velkommen…

Har du det vanskelig?

Da er jeg glad for at du har funnet meg:) For selv om jeg ikke kan ta bort det som har skjedd deg, kan jeg lære deg å ordne opp med de vanskelige følelsene.

Først trenger du riktig kunnskap om følelser og sorg!

Sorg er en normal og naturlig følelsesmessig reaksjon på et tap. Hvordan tapet ditt oppleves vet bare du. Dødsfall, skilsmisser og separasjoner er ofte smertefulle. Det å flytte, gå av med pensjon eller miste et husdyr er også ofte vondt. Alle endringer i livet som har påvirket deg negativt er å regne som et tap.

Det finnes like mange reaksjoner på tap som det finnes mennesker. Det er derfor umulig å beskrive hvordan en normal følelsesmessig reaksjon. Sorgen er unik, og det er også dine tanker og følelser om det tapte.

Sorg og vonde følelser er ikke problem som skal løses!

Sorg er normalt og naturlig. Derimot er samfunnets kunnskap om hvordan man forholder seg til sorg verken normal, naturlig eller til mye hjelp. Sorg er en følelsesmessig reaksjon på et tap, men de fleste av oss har lært oss å håndtere sorg på en intellektuell måte, som et problem som skal løses.

Det er dessverre vanlig at folk kommer med råd til den som sørger eller har det vanskelig, slik som å holde seg i aktivitet eller å ta tiden til hjelp. Selv om rådene er velmente, hjelper de ikke. Mennesker har ventet i både 20 og 30 år på at tiden skal lege såret deres, uten hell. Å jobbe, trene og være sosial gir heller ikke varige resultater.

Vonde følelser kommer fra vonde hendelser, som trenger å bli bearbeidet

Å slippe taket og gå videre er også et vanlig råd ved et tap. Skulle vi ikke gjøre det om vi visste hvordan? De fleste av oss vet ikke hvordan vi helbreder vår smerte, så vi avleder oss selv med aktivitet i stedet, og kommer ingen vei.

Det å bearbeide sorgen over at tap handler først og fremst om å kommunisere alt som er av følelsesmessig betydning. Først når vi bearbeider tapet er det mulig for oss å slippe taket og gå videre. Dette krever at vi først gjennomføre visse handlinger. Før vi begynner med disse handlingene er det viktig at vi ser på hvordan vi tidligere har håndtert tap, og at vi kvitter oss med de forestillingene/mytene som ikke har fungert.

Vil du lære metoden…

”Programmet for Sorgbearbeiding” er et grundig utprøvd kurs for mennesker som vil bearbeide den smerte som ulike tap forårsaker.

I løpet av 8 uker ser vi, i et trygt miljø, på dine gamle forestillinger om følelser og sorg. Deretter finner vi ut hvilke tap som har påvirket ditt liv. Vi vil så gjennomføre de handlinger som er nødvendig for å bearbeide det som er ufullstendig. Du kan lese mer om kurset her.

Her kan du lese min historie og hvordan programmet hjalp meg:)

Om metoden

Programmet og metoden jeg benytter er utviklet av Russell Friedman og John W James, grunnleggerne av The Grief Recovery Institute. Her kan du lese mer om teorien bak!

Min opplæring og sertifisering i programmet fikk jeg gjennom det norske og det svenske instituttet for sorgbearbeiding. Du skal vite at programmet er religiøst og politisk uavhengig. Metoden er bygd opp som et pedagogisk program med oppgaver der du selv bearbeider dine tap under min veiledning.

Jeg hører gjerne fra deg!

therese@bearbeiding.no/90149706