Relasjonen til deg selv – Kurs i Trondheim vinteren 2020

Kurs for deg som har gått grunnkurs i sorgbearbeiding og ønsker å jobbe videre…

På dette kurset jobber vi med å lage livsdiagrammet. Ut i fra livsdiagrammet bearbeider vi relasjonen til oss selv og vårt indre barn.

Her ser vi på de positive og det negative tingene vi har bidratt med inn i livet vårt. Vi ser på måten vi har håndtert utfordringer på for å få nye innsikt. På den måten kan vi endre kurs og legge fortiden bak oss.

For å delte på dette kurset må du først ha bearbeidet dine viktige relasjoner på vanlig måte slik du lærer på kurset “Sorgbearbeiding”

Praktisk informasjon om dette 4-ukerskurset

Dato:   Kurset starter tirsdag 17. november 2020.
               Kursen avsluttes den 8. desember 2020.

Når:        Tirsdager kl. 1800 – 2030 

Sted:      Ormen Langes v 9, inngang Ladehammerveien vis-a-vis 3A, 7041 Trondheim

Annet:      Vi er politisk og religiøst nøytrale. Vår eneste hensikt er å hjelpe så mange mennesker som mulig med sorgbearbeiding.

Pris:       Kr. 1700,- (Dette kurset er FULLT. Ta kontakt så setter jeg deg opp på kurset 2021).


For påmelding ring 90149706 eller send mail til therese@leidinni.no

One Reply to “Relasjonen til deg selv – Kurs i Trondheim vinteren 2020”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *