Sorgbearbeiding – Grunnkurs høsten 2022

Velkommen til sorgbearbeidingskurs i Trondheim – for deg som har opplevd et eller flere tap i livet, og som ønsker å bli fri fra den følelsesmessige smerten du bærer på.

Gjennom kurset vil du få den nødvendige kunnskapen og de riktige verktøyene til å bearbeide alle dine tap. Et tap er en endring i livet som har påvirket deg negativt. Det kan være en skilsmisse, et dødsfall, arbeidsledighet, sykdom eller andre påkjenninger som mobbing eller krenkelser.

Mye av det vi har lært om sorg er feil…

Sorg er en normal og naturlig reaksjon på alle typer tap. Derimot er samfunnets informasjon om hvordan man forholder seg til sorg ikke like normal, naturlig eller til mye hjelp. Sorg er en følelsesmessig reaksjon på et tap, men de fleste av oss har lært å håndtere sorg på en intellektuell måte. Det vil si, vi har lært å fortrenge følelser gjennom å tenke positivt, trene og jobbe hardt. Vi prøver kanskje å erstatte tapene, shoppe og underholde oss med mat og aktivitet. Dessverre hjelper ikke slik avledning på sikt.

Sorgen over våre tap kommer fortsatt til å påvirke våre liv og våre relasjoner på en dårlig måte så lenge vi ikke møter og kommuniserer det vi bærer inni oss. Ubearbeidet sorg kan ta fra oss livsgleden og påvirke helsen vår negativt. Det er derfor viktig at vi lærer å bearbeide tap på den riktige måten.

Lær en effektiv måte å bearbeide tanker og følelser!

Programmet for Sorgbearbeiding er et godt gjennomprøvd handlingsprogram for mennesker som vil bearbeide den smerten som ulike tap har forårsaket. Gjennom kursets åtte moduler ser vi, i et trygt miljø, på våre gamle forestillinger om sorg. Deretter finner vi ut hvilke av våre tap som har påvirket vårt liv. Senere gjør vi de handlinger som skal til for å bearbeide, slik at vi kan legge noe av fortiden bak oss.

Dette sier tidligere kursdeltakere:

  • I sorgens landskap visste jeg ikke hvor veien skulle gå videre for å mestre livet. Ved en tilfeldighet oppdaget jeg kurset i sorgbearbeiding. Etter samtale med Therese bestemte jeg meg or å begynne på kurset. Det er jeg så takknemlig for. Kurset har gitt meg et verktøy, og samtidig muligheten til å kjenne etter på hva det vil si å gå inn i vanskelige følelser. Therese er en omsorgsfull pedagog og leder for kurset. Hun viser vei gjennom en fast og fin struktur som skaper trygghet i gruppa. Jeg har veldig tro på grunnsynet i boka og kurset. Det å ha en kursleder som deler av sin egne erfaring fra metoden, og samtidig gir oss kursdeltakere innsikt og mulighet til å gjøre det samme, er enestående. Jeg vil også fremheve at det å jobbe i gruppe med så sterke følelser, sette ord på de og til slutt dele fullbyrdelsesbrevet, har gitt meg mulighet til å være en del av et unikt felleskap. Dette har gjort meg til et tryggere menneske.

Praktisk informasjon. Det er satt opp to kurs du kan velge imellom. Det ene går på torsdags formiddager og den andre går på onsdags ettermiddager. Begge kursene går over 9 uker med fri i høstferien.

Dato:   

Formiddagskurset starter torsdag 25. august. Kursen avsluttes torsdag 20. oktober 2022 Fri i høstfeien 13/10.

Ettermiddagskurset starter onsdag 24. august og avsluttes 19. oktober. Fri i høstferien.

Når:       

Formiddagskurset er på torsdager kl.. 10.00 – 13.00 

Ettermiddagskurset er på onsdager 18.00 – 21.00

Sted:     

Formiddagskurset er i Trondheim sentrum, Kongensgata 84.

Ettermiddagskurset er på Nardo, Urds vei 4.

Annet:      Kurset er politisk og religiøst nøytralt. Dette er et pedagogisk kurs der du lærer å bearbeide dine egne tap. Du får oppgaver som skal gjøres mellom hver gang, samt en kursbok. Kurset passer for alle kjønn.

Pris:       4000,- inkludert bok og materiell.


For spørsmål eller påmelding ring 90149706 eller send mail til therese@bearbeiding.no . Kurset holdes av Therese Wee som er sertifisert veileder i metoden. Påmeldingen er bindende.

Relasjonen til deg selv – Individuelt kurs

Kurs for deg som har gått grunnkurs i sorgbearbeiding – og som ønsker å jobbe videre med å få mer kjærlighet til deg selv.

På dette kurset jobber vi med å lage livsdiagrammet. Ut i fra livsdiagrammet bearbeider vi relasjonen til oss selv og vårt indre barn.

Her ser vi på de positive og det negative tingene vi har bidratt med inn i livet vårt. Vi ser på måten vi har håndtert utfordringer på for å få nye innsikt. På den måten kan vi endre kurs og legge fortiden bak oss.

For å delte på dette kurset må du først ha bearbeidet minst tre relasjoner til andre, etter metoden du lærer på kurset “Sorgbearbeiding”

Praktisk informasjon om dette 4-ukerskurset

Dato:   Ta kontakt for å avtale 4 timer. Kurset tilbys kun individuelt.

Sted:      Ormen Langes v 9, inngang Ladehammerveien vis-a-vis 3A, 7041 Trondheim

Annet:      Vi er politisk og religiøst nøytrale. Vår eneste hensikt er å hjelpe så mange mennesker som mulig med sorgbearbeiding.

Pris:       680,- pr time


Send mail til therese@bearbeiding.no for spørsmål og avtale.

Komplekse tap – Individuelt kurs

For deg som har gått kurset Sorgbearbeiding og vil fortsette arbeidet med å bearbeide…

I sorgbearbeiding fokuserer vi på hva som er følelsesmessig ufullstendig i en relasjon. Noen tap involverer imidlertid flere relasjoner og er mer komplekse. Det kan være mobbing, barnløshet, ulykker, skole- og arbeidsperioder. Det kan være sykdomsforløp, fengselsopphold eller ulike avhengigheter.

Et komplekst tap er en rekke hendelser der flere ulike personer er innblandet. Før du kan bearbeide et komplekst tap må gjennomføre kurset “Sorgbearbeiding”.

Praktisk informasjon om 4 ukers kurset:

Dato: Ta kontakt for å avtale 4 timer. Kurset tilbys kun individuelt

Sted: Ormen Langes v. 9. Innkljøring via Ladehammerveien vis-a-vis 3A, 7041 Trondheim

Pris: 680,- pr time

Annet: Vi er politisk og religiøst nøytrale. Vår eneste hensikt er å hjelpe så mange som mulig med sorgbearbeiding.

Send mail til therese@bearbeiding.no for spørsmål og bestilling.