Sorgbearbeiding – Grunnkurs høsten 2022

Velkommen til sorgbearbeidingskurs i Trondheim – for deg som har opplevd et eller flere tap i livet, og som ønsker å bli fri fra den følelsesmessige smerten du bærer på.

Gjennom kurset vil du få den nødvendige kunnskapen og de riktige verktøyene til å bearbeide alle dine tap. Et tap er en endring i livet som har påvirket deg negativt. Det kan være en skilsmisse, et dødsfall, arbeidsledighet, sykdom eller andre påkjenninger som mobbing eller krenkelser.

Mye av det vi har lært om sorg er feil…

Sorg er en normal og naturlig reaksjon på alle typer tap. Derimot er samfunnets informasjon om hvordan man forholder seg til sorg ikke like normal, naturlig eller til mye hjelp. Sorg er en følelsesmessig reaksjon på et tap, men de fleste av oss har lært å håndtere sorg på en intellektuell måte. Det vil si, vi har lært å fortrenge følelser gjennom å tenke positivt, trene og jobbe hardt. Vi prøver kanskje å erstatte tapene, shoppe og underholde oss med mat og aktivitet. Dessverre hjelper ikke slik avledning på sikt.

Sorgen over våre tap kommer fortsatt til å påvirke våre liv og våre relasjoner på en dårlig måte så lenge vi ikke møter og kommuniserer det vi bærer inni oss. Ubearbeidet sorg kan ta fra oss livsgleden og påvirke helsen vår negativt. Det er derfor viktig at vi lærer å bearbeide tap på den riktige måten.

Lær en effektiv måte å bearbeide tanker og følelser!

Programmet for Sorgbearbeiding er et godt gjennomprøvd handlingsprogram for mennesker som vil bearbeide den smerten som ulike tap har forårsaket. Gjennom kursets åtte moduler ser vi, i et trygt miljø, på våre gamle forestillinger om sorg. Deretter finner vi ut hvilke av våre tap som har påvirket vårt liv. Senere gjør vi de handlinger som skal til for å bearbeide, slik at vi kan legge noe av fortiden bak oss.

Dette sier tidligere kursdeltakere:

  • I sorgens landskap visste jeg ikke hvor veien skulle gå videre for å mestre livet. Ved en tilfeldighet oppdaget jeg kurset i sorgbearbeiding. Etter samtale med Therese bestemte jeg meg or å begynne på kurset. Det er jeg så takknemlig for. Kurset har gitt meg et verktøy, og samtidig muligheten til å kjenne etter på hva det vil si å gå inn i vanskelige følelser. Therese er en omsorgsfull pedagog og leder for kurset. Hun viser vei gjennom en fast og fin struktur som skaper trygghet i gruppa. Jeg har veldig tro på grunnsynet i boka og kurset. Det å ha en kursleder som deler av sin egne erfaring fra metoden, og samtidig gir oss kursdeltakere innsikt og mulighet til å gjøre det samme, er enestående. Jeg vil også fremheve at det å jobbe i gruppe med så sterke følelser, sette ord på de og til slutt dele fullbyrdelsesbrevet, har gitt meg mulighet til å være en del av et unikt felleskap. Dette har gjort meg til et tryggere menneske.

Praktisk informasjon. Det er satt opp to kurs du kan velge imellom. Det ene går på torsdags formiddager og den andre går på onsdags ettermiddager. Begge kursene går over 9 uker med fri i høstferien.

Dato:   

Formiddagskurset starter torsdag 25. august. Kursen avsluttes torsdag 20. oktober 2022 Fri i høstfeien 13/10.

Ettermiddagskurset starter onsdag 24. august og avsluttes 19. oktober. Fri i høstferien.

Når:       

Formiddagskurset er på torsdager kl.. 10.00 – 13.00 

Ettermiddagskurset er på onsdager 18.00 – 21.00

Sted:     

Formiddagskurset er i Trondheim sentrum, Kongensgata 84.

Ettermiddagskurset er på Nardo, Urds vei 4.

Annet:      Kurset er politisk og religiøst nøytralt. Dette er et pedagogisk kurs der du lærer å bearbeide dine egne tap. Du får oppgaver som skal gjøres mellom hver gang, samt en kursbok. Kurset passer for alle kjønn.

Pris:       4000,- inkludert bok og materiell.


For spørsmål eller påmelding ring 90149706 eller send mail til therese@bearbeiding.no . Kurset holdes av Therese Wee som er sertifisert veileder i metoden. Påmeldingen er bindende.

Sorg og skam

Skam er en kompleks og smertefull følelse. Skam får oss til å ville skjule oss. Det vil si… vi viker blikket, blir røde i kinnene, føler oss lammet, bøyer hodet og kjenner på sosial angst. Dyp skam setter seg i kroppen og fører til at vi gir opp.

Skammens omfang er stor. Den påvirker oss ikke bare kroppslig, men også sjelelig, språklig, relasjonsmessig, identitetsmessig og i form av utrygghet. Når skamfølelsen får overtaket mister vi mye av livet i oss og hjertet vårt knuses.

Menn og kvinner reagerer ofte ulikt på følelsen skam. Mens menn går mer til aggresjon når de kjenner skam, kan kvinner lukker seg og bli stille. Hvis vi ikke tar ansvar for skammen kan vi overføre den til neste generasjon.

Hva er skam?

Skam er en respons på avvisning eller trussel. Den slår oss i magen. Spedbarnet  kan ha skam-opplevelse av å ikke få mors respons. Skam kan komme fra mobbing og fordømmende blikk. Skammen utvikler seg til en indre kritiker som sier… “Det er noe feil med meg”

Skam er knyttet til verdi. Vi mister verdi når vi kjenner på skam. Når folk gjør ting mot oss der vi mister verdi, mister vi det gode bilde av oss selv og selvfølelsen vår.

Bearbeid skammen!

Å bearbeide skammen handler om å ta fram vonde opplevelser i et trygt miljø og jobbe med alt det påførte oss skam, Dette er viktig for at skammen og fortiden skal gi slipp. Da løsriver vi oss fra tanker og følelser knyttet til disse hendelsene, slik at de ikke lenger påvirker oss i livet her og nå.  Da gjør vi det ubevisste bevisst. Vi går fra å tenke “Mor var syk, det er min skyld” til “Mor var syk. Det er ikke min skyld”. Denne bevisstgjøringen skjer gjennom å bearbeide hendelsene som handler om mor.

Vit at du kan bli hel fra skammen. Gjennom å bearbeide å få nye erfaringer løsriver vi oss fra fortiden. Ta imot gode blikk og nye erfaringer. Ha gode rutiner som holder deg sammen og oppreist i livet. Bruk ressursene dine til å komme fri . Ta i bruk nettverket ditt, styrkene dine og toleransevinduet.

Skammen ønsker å holde deg nede. Ikke oppretthold skammen. Snakk i stedet sant om livet. Vær ærlig og åpen om det som har skjedd deg og om skambelagte tema.

Hva hindrer oss i gjøre et aktivt sorgarbeid på skam?

Det kan være mange grunner til at vi holder fast på skammen. Først og fremst handler det om at vi ikke har lært hvordan vi skal gi slipp på vonde og vanskelige følelser, men vi kan også ha blitt oppmuntret til å holde fast på for eksempel bitterhet og offerrollen. Hvis du ikke kan gi opp tanken på hevn blir det vanskelig å bearbeide skam.

Det blir også vanskelig å komme videre hvis vi holder fast på tanken om oppreisning. Det som er tapt er tapt. Det finnes ingen kompansasjon bare sorg over det som har skjedd. Etter sorgarbeidet kan en aksept gradvis vokse frem.

Motstandskraft mot skam

Med god psykisk helse er vi mer motstandsdyktige mot skam. For å opprettholde en god psykisk helse er det viktig å jobbe med selvfølelsen og egenverdet. Praktiser egenomsorg, selvmedfølelse og selvklem. La varmen komme inn i hjertet ditt. Ta vare på ditt indre barn.

Jobb med toleransevinduet ditt og bli kjent med det som trigger skammen. Stopp opp og kjenn etter når følelsene kommer. Vær nysjerrig, ikke kritisk. Legg merke til hvordan du automatisk prøver å forsvare deg og rømme fra skamfølelsen.

Sett deg selv i førersetet. Ikke la skammen kjøre bilen slik at du bli slangende rundt i baksetet. Ta kontroll. Forstå fenomenet skam, samtidig som du bearbeider og forsoner deg med fortiden. Dette er deg! Slik ble ditt liv! Inngå en slags våpenhvile slik at du kan slutte å kjempe mot noe du ikke kan forandre. Styrk i stedet selvet og jeget her og nå. Finne tilbake til det ekte med deg, det som en gang ble herset med. Det som aldri ble bekreftet og sett.

Ønsker du min hjelp? 

Ta kontakt her: https://bearbeiding.no/kontakt-meg/ for en uforpliktende prat om deg og din situasjon. Jeg tilbyr pedagogiske sorgbearbeidingskurs over åtte ganger. Du lærer en metode for å gi slipp på vonde følelser og minner fra tap.

Kilder:

  • SKAM, Marie Farstad
  • Sorgbearbeiding, John W James og Russel Friedman
  • Bilde malt av Lilja Kristjansdottir

Komplekse tap – Individuelt kurs

For deg som har gått kurset Sorgbearbeiding og vil fortsette arbeidet med å bearbeide…

I sorgbearbeiding fokuserer vi på hva som er følelsesmessig ufullstendig i en relasjon. Noen tap involverer imidlertid flere relasjoner og er mer komplekse. Det kan være mobbing, barnløshet, ulykker, skole- og arbeidsperioder. Det kan være sykdomsforløp, fengselsopphold eller ulike avhengigheter.

Et komplekst tap er en rekke hendelser der flere ulike personer er innblandet. Før du kan bearbeide et komplekst tap må gjennomføre kurset “Sorgbearbeiding”.

Praktisk informasjon om 4 ukers kurset:

Dato: Ta kontakt for å avtale 4 timer. Kurset tilbys kun individuelt

Sted: Ormen Langes v. 9. Innkljøring via Ladehammerveien vis-a-vis 3A, 7041 Trondheim

Pris: 680,- pr time

Annet: Vi er politisk og religiøst nøytrale. Vår eneste hensikt er å hjelpe så mange som mulig med sorgbearbeiding.

Send mail til therese@bearbeiding.no for spørsmål og bestilling.