Relasjonen til deg selv – Kurs i Trondheim vinteren 2020

Kurs for deg som har gått grunnkurs i sorgbearbeiding og ønsker å jobbe videre…

På dette kurset jobber vi med å lage livsdiagrammet. Ut i fra livsdiagrammet bearbeider vi relasjonen til oss selv og vårt indre barn.

Her ser vi på de positive og det negative tingene vi har bidratt med inn i livet vårt. Vi ser på måten vi har håndtert utfordringer på for å få nye innsikt. På den måten kan vi endre kurs og legge fortiden bak oss.

For å delte på dette kurset må du først ha bearbeidet dine viktige relasjoner på vanlig måte slik du lærer på kurset “Sorgbearbeiding”

Praktisk informasjon om dette 4-ukerskurset

Dato:   Kurset starter tirsdag 17. november 2020.
               Kursen avsluttes den 8. desember 2020.

Når:        Tirsdager kl. 1800 – 2030 

Sted:      Ormen Langes v 9, inngang Ladehammerveien vis-a-vis 3A, 7041 Trondheim

Annet:      Vi er politisk og religiøst nøytrale. Vår eneste hensikt er å hjelpe så mange mennesker som mulig med sorgbearbeiding.

Pris:       Kr. 1700,- (Dette kurset er FULLT. Ta kontakt så setter jeg deg opp på kurset 2021).


For påmelding ring 90149706 eller send mail til therese@leidinni.no

Komplekse tap – Kurs vinteren 2020

For deg som har gått kurset Sorgbearbeiding og vil fortsette arbeidet med å bearbeide…

I sorgbearbeiding fokuserer vi på hva som er følelsesmessig ufullstendig i en relasjon. Noen tap involverer imidlertid flere relasjoner og er mer komplekse. Det kan være mobbing, barnløshet, ulykker, skole- og arbeidsperioder. Det kan være sykdomsforløp, fengselsopphold eller ulike avhengigheter.

Et komplekst tap er en rekke hendelser der flere ulike personer er innblandet. Før du kan bearbeide et komplekst tap må du bearbeide dine viktigste relasjoner på vanlig måte, slik du lærer på kurset “Sorgbearbeiding”.

Når du har bearbeidet dine viktigste relasjoner kan du bli med på dette kurset.

Praktisk informasjon om 4 ukers kurset:

Dato: Kurset starter mandag 19. oktober 2020 og avsluttes mandag 9. november 2020

Når: Mandager fra 18.00 – 20.30

Sted: Ormen Langes v. 9. Innkljøring via Ladehammerveien vis-a-vis 3A, 7041 Trondheim

Pris: 1700,- (2 ledige plasser).

Annet: Vi er politisk og religiøst nøytrale. Vår eneste hensikt er å hjelpe så mange som mulig med sorgbearbeiding.

For påmelding ring tlf. nr. 90149706 eller send mail til therese@leidinni.no