Kurs i sorgbearbeiding

Er du lei av å kjenne på vonde tanker og følelser? Savner du den gleden og energien du hadde før? Da kan kurs i sorg- og tapsbearbeiding hjelpe. Gjennom kurset vil du få den nødvendige kunnskapen og de riktige verktøyene til å gi slipp på det vonde.

Hva er et tap?

Tap er alle endringer i livet som påvirker deg negativt. Det kan være skilsmisse, dødsfall, barn som flytter hjemmefra, arbeidsledighet, sykdom eller andre påkjenninger som mobbing og krenkelser.

Hva er sorg?

Sorg er en normal og naturlig reaksjon på alle typer tap. Derimot er samfunnets informasjon om hvordan man forholder seg til sorg ikke like normal, naturlig eller til mye hjelp. Sorg er en følelsesmessig reaksjon på et tap, men de fleste av oss har lært å håndtere sorg på en intellektuell måte.

Sorgen over våre tap kommer fortsatt til å påvirke våre liv og våre relasjoner på en dårlig måte så lenge vi ikke møter og kommuniserer det vi bærer inni oss. Ubearbeidet sorg kan ta fra oss livsgleden og påvirke helsen vår negativt. Det er derfor viktig at vi lærer å bearbeide tap på den riktige måten.

Lær en effektiv måte å bearbeide på.

Programmet for Sorgbearbeiding er et godt gjennomprøvd handlingsprogram for mennesker som vil bearbeide den smerten som ulike tap har forårsaket. Gjennom kursets åtte moduler ser vi, i et trygt miljø, på våre gamle forestillinger om sorg. Deretter finner vi ut hvilke av våre tap som har påvirket vårt liv. Senere gjør vi de handlinger som skal til for å bearbeide, slik at vi kan legge noe av fortiden bak oss.

Dette sier tidligere kursdeltakere:

  • Dette er en ryddig og strukturert måte å jobbe på for å bearbeide sorg.
  • Jeg bar på vonde minner, savn og bitterhet etter en skilsmisse som jeg fikk lagt bak meg gjennom kurset. Etterpå fikk både jeg og barna det bedre.
  • Jeg har deltatt på mange kurs, workshops og foredrag gjennom livet, men det var først da jeg begynte med sorgbearbeiding at ting begynte å skje.
  • Kurset gav meg nyttig og ny kunnskap. Jeg lært hvordan jeg hele livet hadde prøvd å unngå følelsene mine gjennom uhensiktsmessige handlinger.
  • I sorgens landskap visste jeg ikke hvor jeg skulle gå for å finne veien. Da oppdaget jeg kurset i sorgbearbeiding. Det er jeg takknemlig for.
  • Dette kurset har vært veldig bra for meg. Jeg har fått bedre relasjon til dem rundt meg – og til meg selv ikke minst. Knuten i maget er borte.

Praktisk informasjon om kurset:

Dato:   Kurset starter mandag 23. januar og avsluttes mandag 20, mars. Til sammen 8 mandager. Ikke i vinterferien mandag 20. februar.

Når:   18.00 – 20.30  

Sted:    Ormen Langes vei 9, 7041 Trondheim. Innkjøring via Ladehammerveien vis-a-vis nr 3A

Annet:      Kurset er politisk og religiøst nøytralt. Dette er et pedagogisk kurs der du lærer å bearbeide egne tap. Du får oppgaver som skal gjøres mellom hver gang, samt en kursbok. Kurset passer for alle kjønn.

Pris:       4000,- inkludert bok og materiell. (1 ledig plass)


For spørsmål eller påmelding ring 90149706 eller send mail til therese@bearbeiding.no . Kurset holdes av Therese Wee som er sertifisert veileder i metoden. Påmeldingen er bindende.

Relasjonen til deg selv – Individuelt kurs

Kurs for deg som har gått grunnkurs i sorgbearbeiding – og som ønsker å jobbe videre med å få mer kjærlighet til deg selv.

På dette kurset jobber vi med å lage livsdiagrammet. Ut i fra livsdiagrammet bearbeider vi relasjonen til oss selv og vårt indre barn.

Her ser vi på de positive og det negative tingene vi har bidratt med inn i livet vårt. Vi ser på måten vi har håndtert utfordringer på for å få nye innsikt. På den måten kan vi endre kurs og legge fortiden bak oss.

For å delte på dette kurset må du først ha bearbeidet minst tre relasjoner til andre, etter metoden du lærer på kurset “Sorgbearbeiding”

Praktisk informasjon om dette 4-ukerskurset

Dato:   Ta kontakt for å avtale 4 timer. Kurset tilbys kun individuelt.

Sted:      Ormen Langes v 9, inngang Ladehammerveien vis-a-vis 3A, 7041 Trondheim

Annet:      Vi er politisk og religiøst nøytrale. Vår eneste hensikt er å hjelpe så mange mennesker som mulig med sorgbearbeiding.

Pris:       680,- pr time


Send mail til therese@bearbeiding.no for spørsmål og avtale.

Komplekse tap – Individuelt kurs

For deg som har gått kurset Sorgbearbeiding og vil fortsette arbeidet med å bearbeide…

I sorgbearbeiding fokuserer vi på hva som er følelsesmessig ufullstendig i en relasjon. Noen tap involverer imidlertid flere relasjoner og er mer komplekse. Det kan være mobbing, barnløshet, ulykker, skole- og arbeidsperioder. Det kan være sykdomsforløp, fengselsopphold eller ulike avhengigheter.

Et komplekst tap er en rekke hendelser der flere ulike personer er innblandet. Før du kan bearbeide et komplekst tap må gjennomføre kurset “Sorgbearbeiding”.

Praktisk informasjon om 4 ukers kurset:

Dato: Ta kontakt for å avtale 4 timer. Kurset tilbys kun individuelt

Sted: Ormen Langes v. 9. Innkljøring via Ladehammerveien vis-a-vis 3A, 7041 Trondheim

Pris: 680,- pr time

Annet: Vi er politisk og religiøst nøytrale. Vår eneste hensikt er å hjelpe så mange som mulig med sorgbearbeiding.

Send mail til therese@bearbeiding.no for spørsmål og bestilling.