Sorg og traumer

Notatbok

Skrevet av Therese Wee

Sorg er en naturlig følelsesmessig reaksjon. Et traume er en overveldende hendelse. Sorg og traumer kan gå i hverandre og være vanskelig å skille. 

  • Sorg sitter i hjertet og i følelsene som et minne om noe vondt som har skjedd. Sorg er den følelsesmessige reaksjonen på et tap.
  • Et traume sitter i kroppen og er koblet til nervesystemet. Traume kommer tilbake som en reaksjon knyttet til overlevelsesmekanismene fight, flight og freeze.
  • Sorg som ikke blir bearbeidet kan utvikle seg til depresjon og indre uro. Vanlige sorgreaksjoner er søvnproblem, humørsvingninger, konsentrasjonsvansker og energitap.
  • Traumer som ikke blir behandlet kan vise seg som flascbacks, hyperfølsomhet, aktive skvett-reflekser, nummenhet i kroppen, uro, irritasjon hjelpeløshetsfølelse.
  • Sorg bearbeides blant annet gjennom samtale. Det hjelper å få snakket ut om alle følelsene og tankene rundt det som har skjedd, og det tapte.
  • Med traume kan samtale være vanskelig. Traumer behandles blant annet gjennom regulering og kunnskap om toleransevinduet.

Toleransevinduet

Å forstå teorien om toleransevindu er nyttig for alle mennesker. Den handler om å kunne kjenne seg selv og grensene sine. Grensene forandrer seg når vi opplever sorg og traumer, da blir toleransevinduet mindre.

Når vi er i toleransevinduet føler vi oss trygge og sikre. Da er vi den utgaven av oss selv som kan prate uanstrengt, omgås andre med letthet og tenke klart. Når vi havner utenfor toleransevinduet blir det vanskeligere å tenke, uttrykke seg og forholde seg til omgivelsene.

Vi søker å være mest mulig i toleransevinduet da det er her all læring og utvikling skjer. Måten å komme tilbake inn i toleransevinduet er gjennom regulering. Når vi ikke greier å regulere oss selv trenger vi andre som kan regulere oss. Voksne regulerer barn ved å holde om dem, gi nærhet og ro. På samme måte kan voksne regulere andre voksne gjennom ord, stemme, blikk og tilstedeværelse.

Ved å behandle traumene og bearbeide sorgen utvides toleransevinduet vårt. Vi får større kapasitet følelsesmessig og kognitivt.

(fakta om traumer er hentet fra Mona Nygren, psoas.se)