Tilbakemeldinger

 • Jeg oppdaget Therese Wee sitt kurs om sorgbearbeiding tilfeldigvis via facebook. Det førte meg videre til nettstedene helwee.no, bearbeiding.no og leidinni.no. Her fant jeg mye god og inspirerende informasjon. Etter å ha stått fast i sorgarbeidet etter flere sentrale tap i livet, er nok sorgkurset, litteraturen og de jevnlige samtalene med Therese, noe av det klokeste jeg har deltatt i. Litteraturen er ikke omfattende, men en liten bok som forklarer på en enkel måte hvorfor det er så vanskelig å forholde seg til sorg og hva slags grep som kan forløse en ny måte å leve med sorgen på. Selve kurset strakk seg over flere måneder for min del. Vi hadde kontakt digitalt og samtalene var mellom oss to. Det som bidro til at jeg i dag kan si at jeg har beveget meg fra fremover og inn på et bedre spor i sorgarbeidet, har klart sammenheng med hvordan Therese la opp veiledningene. Opplegget var forpliktende og jeg jobbet meg gjennom ulike oppgaver mellom hvert treff. Jeg ble møtt med mye varme og empati og følelser var helt sentralt i arbeidet. Jeg har beveget meg fra tanker og følelser som bitterhet, sinne og frustrasjon i retning av mer forsoning, tilgivelse og takknemlighet. Forut kurset forsto jeg kognitivt, altså fornuftsmessig at jeg ikke hadde mye å vinne på å være bitter og sint, men det var først når jeg fikk anledning til å gå mer i dybden av disse følelsene, at jeg etter hvert har kjent på endring i tanker og følelser. Så jeg anbefaler kurset på det varmeste.

Helen

 • Heldigvis fikk jeg mulighet til å bli med på sorgbearbeidingskurset til Therese. Jeg hadde noen år tilbake gått igjennom en tøff skilsmisse, jeg bar på noen vonde minner, et savn, en bitterhet, som kurset fikk meg til å legge bak meg! Jeg er i dag et bedre menneske – både for meg selv og barna mine. Det kan jeg takke Therese for – og jeg kan med hånden på hjertet virkelig anbefale kurset.

Lilja

 • Jeg er glad for å ha blitt ledet gjennom et anderledes verktøy for bearbeiding av mitt livs største tap, mitt livs store sorg. Å skrive ned, møte min egen motstand, jobbe videre, minnes, skrive ned igjen, lese opp og bli lyttet til…… hjelper meg noen steg videre på livets kronglete, bratte, uforutsibare sti.

Guttemamma

 • I løpet av mine 65 år har jeg deltatt på mange kurs, workshops, foredrag etc. Men det var først da jeg kom i kontakt med Therese og kurs i sorg- og tapsbearbeiding at ting begynte å skje. Jeg fikk et verktøy jeg kan bruke når situasjoner oppstår og uroen melder seg. Det å ha noe håndfast og systematisk å forholde seg til har vært utrolig nyttig og lærerikt. Jeg anbefaler både kurset og samtaler med Therese på det varmeste.

Trine

 • Kurset i sorgbearbeiding gav meg mye nyttig og for meg ny kunnskap. Myter om sorg jeg har sett på som sannheter i flere tiår, ble knust. Jeg lærte mer om de uhensiktsmessige handlingene jeg daglig gjør for å slippe å kjenne på hvor vondt jeg har det. Jeg oppdaget hva et tap kan være, systematiserte tapene mine og undersøkte hvordan de har påvirket meg. I tillegg bearbeidet jeg en nær relasjon, noe jeg ikke har klart gjennom behandling og andre metoder, og kurset gjorde at jeg også har gode minner om og følelser for denne personen. Prosessen var tidvis tung og jeg hadde stor motstand, men nettopp derfor skjønte jeg at jeg var på riktig spor. Therese sendte oppmuntrende meldinger mellom timene (jeg tok kurset individuelt) og jeg følte jeg hadde god støtte. Jeg opplevde at hun brydde seg på ekte, og tok meg på alvor. At hun brukte eksempler fra egne relasjoner, gjorde det lettere å forstå oppgavene, og å stole på at jeg trygt kunne dele fra livet mitt.

Christian

 • I sorgens landskap visste jeg ikke hvor veien skulle gå videre for å mestre livet. Ved en tilfeldighet oppdaget jeg kurset i sorgbearbeiding. Etter samtale med Therese bestemte jeg meg for å begynne på kurset. Det er jeg så takknemlig for. Kurset har gitt meg et verktøy, og samtidig muligheten til å kjenne etter på hva det vil si å gå inn i vanskelige følelser. Therese er en omsorgsfull pedagog og leder for kurset. Hun viser vei gjennom en fast og fin struktur som skaper trygghet i gruppa. Jeg har veldig tro på grunnsynet i boka og kurset. Det å ha en kursleder som deler av sin egne erfaring fra metoden, og samtidig gir oss kursdeltakere innsikt og mulighet til å gjøre det samme, er enestående. Jeg vil også fremheve at det å jobbe i gruppe med så sterke følelser, sette ord på de og til slutt dele fullbyrdelsesbrevet, har gitt meg mulighet til å være en del av et unikt felleskap. Dette har gjort meg til et tryggere menneske.

Tove

 • Dette kurset har vært veldig bra for meg. Jeg har jobbet med flere relasjoner som tidligere har vært vanskelige. Gjennom metoden har jeg gjort mange viktige oppdagelser, og jeg har lært meg å håndtere tanker og følelser rett. På den måten gjentar jeg ikke de samme feilene om og om igjen. Kurset har ført til at jeg har fått en mye bedre relasjonen til dem rundt meg – og til meg selv ikke minst. Knutene i magen har blitt knyttet opp og jeg kan puste bedre. Jeg føler meg mer avslappet og opplever å takle mer av livet. Jeg har også fått tilbakemelding fra de rundt meg på at jeg er roligere.

Eva

 • Gjennom venner i Sverige hadde jeg fått kjennskap til kurset i sorgbearbeiding. Jeg hadde kjøpt boka og lest meg fram til hvordan det kunne gjøres – enten selv eller sammen med andre. Så oppdaget jeg at det faktisk finnes en sertifisert kursholder i Trondheim og jeg meldte meg på et kurs. Jeg setter nemlig pris på å bli ledet igjennom vanskelige prosesser. Gruppen var liten slik at alle kunne komme til tale og alle ble sett. Therese er en utmerket pedagog og det er tydelig at hun selv jobber aktivt med metoden. Opplegget er systematisk, rett på sak og enkelt å følge. Det som ikke var like enkelt var å begynne å grave i mine egne sorger og tap og jeg opplevde stor motstand til å gjøre oppgavene. “Pling” så tikket det inn en melding fra Therese og så var motivasjonen på plass igjen. For min del ble det skikkelig hard jobbing og jeg ville aldri ha klart det på egen hånd. Etter fullført kurs merket jeg at jeg plutselig hadde fått tilgang til mange fine og positive minner som tidligere var blitt skygget av sorg og sinne. Og til tross for at metoden ikke er en form for terapi, så vil jeg bestemt påstå at den har terapeutisk effekt.

Helena

 • For meg har kurset vært veldig bra, da jeg har fått ny innsikt og klart å bearbeide og snu mine sorger til å bli styrker og ressurser i mitt liv. Dette er en ryddig og strukturert måte å jobbe på for å bearbeide sorg. Jeg vil anbefale det til alle som bærer på både store og små sorger.

Marita

 • Jeg kan absolutt anbefale sorgbearbeidingsgruppa. Den er profesjonelt og planmessig oppbygd, og med god progresjon fra begynnelse til ende med fullbyrdelse. Kurset er bygd på dyp menneskeinnsikt og erfaring som merkes. Jeg har hatt veldig god nytte av å delta, forløst mye av sorgen som har vært underliggende hos meg hele livet og kommet og gått. Meget god ledelse så jeg har følt meg trygg og bekreftet.

Solveig

 • Nå har jeg gjennomført kurset i sorgbearbeiding. Jeg opplever det som en veldig nyttig og lærerik metode som gav meg innsikt, kunnskap og indre ro. Det er et pedagogisk kurs med klare rammer og oppgaver fra gang til gang. Therese evner å skape et trygt rom og jeg følte meg veldig sett, ivaretatt og utfordret. Det skinner igjennom at Therese er en god pedagog med et varmt hjerte og et klokt hode. Hun fletter inn gode refleksjoner og kommer med eksempler fra eget liv og personlige erfaringer som gjør at dette blir levende og lettfattelig. Gjennom dette kurset bearbeidet jeg livet, så jeg tenker at dette er et livsbearbeidingskurs. Det å gi rom for sorg og tap bidrar til å omfavne livet og mitt iboende potensial som menneske. Jeg anbefaler varmt kurset av hele mitt hjerte.

Ann-Magret

 • Gjennom å gå kurset oppdaget jeg mye om meg selv. Jeg oppdaget hvordan jeg stadig håper at søvn skal løse problemene mine. Arbeidet med de helbredende faktorene utløste også en rensende gråt jeg ikke visste at jeg hadde tilgang til. Min erfaring var at det var viktig å jobbe grundig i hele prosessen, og at kartleggingsoppgavene underveis gjorde det mulig å skrive det helbredende fullbyrdelsesbrevet til slutt.

Kvinne 60 år 

 • Gjennom sorgbearbeding med Therese har jeg fått hjelp til å forstå mine tap, og hvordan jeg på en oversiktlig måte kan bearbeide tapene mine og gi slipp på smertene som tapene har gitt. Ja, legge smertene i større grad fra meg og fokusere på nåtiden. Det betyr ikke at jeg har glemt det som har skjedd, men at det oppleves som mindre smertefullt og at smertene slipper taket i meg. De blir bearbeidet. Jeg sitter igjen med en følelse av å ha et større helhetsperspektiv på meg selv og mine tap. Jeg har også lært en nyttig metode jeg kan bruke på egenhånd senere i livet. Gjennom oppgaver underveis får man tid for seg selv til å kartlegge og få oversikt over tap og relasjoner. For meg har det passet godt å arbeide med egne oppgaver underveis. Da fikk jeg tid og mulighet til å selv sitte ned og få en oversikt og la minnene komme gradvis. Det var rom for å reagere på min måte alene, før jeg delte det med Therese i neste trinn. Å arbeide med oppgavene alene, og i neste steg med Therese har skapt en mulighet til å bearbeide følelser i to trinn. Det syns jeg har vært verdifullt, og for meg en trygg ramme. Therese er rolig og behagelig og snakke med. Det er smertefullt å ta opp gamle minner og hendelser, men Therese legger til rette for at det blir trygt å dele. Hun skaper ro, rom og tid for det som kommer. Therese veileder nøye trinn for trinn gjennom metoden hun bruker, og følger opp oppgavene. Gjennom prosessen har det vært en toveis kommunikasjon hvor Therese har delt hvordan hun har arbeidet seg gjennom prosessen for å demonstrere hvordan det kan gjøres. Dette gjorde at jeg fikk raskt tillit til Therese og følte meg trygg i samtale med henne.

Kvinne 28 år

 • Endelig kan jeg se mine tap, sorgprosesser og traumer på en ny og bedre måte og bearbeide dem takket være dette verktøyet. I 8 uker har jeg vært så heldig å bli veiledet og ivaretatt gjennom denne prosessen av Therese. Hun utgir både trygghet, tillit og ro. Therese har en sterk og varm tilstedeværelse som man kan føle og se gjennom skjermen, så å gjøre Programmet for sorgbearbeiding via skype eller lignende byr ikke på noen form for utfordringer. Gjennom programmet kan man få de rette nøklene til hvordan man kan fjerne smerten, helbrede sorgen og oppnå mer energi og livslyst. Jeg ser at det er sammenheng mellom min barndom og de erfaringer jeg da gjorde, som har påvirket mitt voksenliv, men også har påvirket mine barns oppdragelse på godt og vondt. Men nå har jeg mulighet til å oppklare ting og se deres sorger og tap i et annet lys. Og ikke minst møte dem på en innsiktsfull måte. Nå kan jeg trygt jobbe videre, og jeg gleder meg til fortsette på denne reisen mot en tryggere og sterkere meg. Jeg anbefaler dette kurset og Therese på det varmeste.

Fra en mamma

 • Gjennom programmet får man god oppfølging av Therese. Mange av temaene kan være vanskelige å snakke om, men jeg har alltid følt meg trygg. Dette er kanskje fordi jeg opplever Therese som veldig åpen, tålmodig, forståelsesfull og rolig. Jeg tror ikke man hadde klart å gjøre like god jobb om man ikke hadde noen å støtte seg på. Å jobbe med sorg kan være ubehagelig og det er viktig å ha noen som hjelper deg. Therese er veldig flink til å gi tid, men også motivasjonen som trengs for å fullføre. I løpet av arbeidet har jeg fått en ny måte å se og oppleve sorg på. En tror kanskje at tiden leger mange sår, men gjennom prosessen oppdaget jeg mye ufullstendig som trengtes å jobbes med. Jeg har opplevd at mange minner og følelser fra fortiden har styrt hverdagen og nåtiden. Etter bearbeidingen har jeg det mye bedre med meg selv og mine følelser. Jeg føler meg nesten lettet, og har mer energi og tillit til meg. 

Student, 22 år

 •  Jeg har jobbet meg igjennom sorgbearbeidingsprogrammet sammen med veileder Therese. Det har vært et meningsfylt arbeid. Therese har et behagelig stemmeleie, og et vesen som vekker tillit og trygghet. Innholdet i teorien oppleves for meg, som oppklarende og fornuftig, og har gitt meg ny innsikt og forståelse for min situasjon. På nest siste møte, kjente jeg iver, lyst og motivasjon til å komme i gang med å bearbeide og avslutte alle mine ufullstendige relasjoner. Takk for inspirerende og god ledelse, og samarbeid. 

 Kvinne 48